یازارلار

در اين فهرست روستاهاي بخش موران را براساس لفظ عمومي منطقه و با توجه

به دستور زبان توركي بنويسيم. بسياري از نژادپرستان سعي دارند با تحريف و تغيير نام ها و اسامي

توركي منطقه آذربايجان از جمله منطقه موران ، ما را از اصليت و هويتمان دور سازند و تاريخ چند هزارساله

ما را زير سؤال ببرند براي مثال نام روستاي (درين كؤهول) به (درين كبود) تغيير نام داده اند درصورتي كه

كؤهول يعني غار و درين يعني عميق و چون در اين روستا غاري بوده كه عميق و بزرگ بوده به نام درين

كؤهول شده است .

با وجود اينكه ممكن است ريشه توركي برخي روستاها به روشني قابل فهم نباشد در هر صورت سعي كنيم

نام روستا و مناطق جغرافيايي را به آنگونه كه در بين عموم گفته مي شود بنويسيم و نه به صورت تحريفي آن.

به هر حال در اينجا نام 63 روستاي موران را براساس سرشماري نفوس و مسكن سازمان آمار ايران در سال

1385 نوشته ايم كه با كليك بر روي هر روستا مي توانيد مشخصات و توضيحات كامل در مورد اين

روستا را از طريق سايت data.roostanews.ir مشاهده كنيد .

در ضمن ما در يك تحقيقي سعي داريم تمامي اسامي روستاهاي بخش موران را ريشه يابي كنيم و منشا

نامگذاري آنها را بدور چشمان فاشيست ها پيدا كنيم پس تقاضا داريم در صورتي كه اطلاعاتي در ارتباط

با ويژگيهاي روستايتان و نام روستايتان در اختيار داريد برايمان ارسال كنيد.

با تشكر

گونر زاهرالي

1.       اووسوران

2.       اَفچه

3.       اورتاقيشلاق ايلخيچي

4.       آزادلي

5.       اوروج اباد

6.       اكبراباد

7.       آشاغا اوماسلان

8.       ايل خانلار

9.       اوچ آغاج

10.    آشاغا دميرچي

11.    آقاحسن بگلي

12.    آشاغا قيشلاق ايلخيچي

13.    آشاغا شيلوه

14.    بؤرك اباد

15.    تپه باشي

16.    آشاغا وان

17.    پرمئيير

18.    تزه كند

19.    آشاغي پرچين

20.    پيره خلي

21.    تميرتاش

22.    آل وئرديلي

23.    دؤروش گؤرمز

24.    درين كؤهول

25.    باقرلي

26.    سيه

27.    رحيملي موران

28.    پيله دره

29.    قره قيشلاق

30.    زاهرا

31.    جنگان

32.    كالان

33.    زنگه وار

34.    درمانلي

35.    كريملي

36.    سالالا

37.    سياوش كندي

38.    كولاتان

39.    سيدلر زاهرا

40.    سينه سر

41.    لجئيير

42.    صمدلي

43.    قيشلاق قوزلو

44.    مهدي خانلي

45.    عبابگلي

46.    موخوش

47.    مئهره

48.    كالانسورا

49.    ميروو

50.    ونيستانا

51.    كمرقيه

52.    هاچاكند

53.    يئددي دره

54.    كوردلر

55.    هادي بگلي

56.    يئل دگيرماني

57.    همه شان

58.    يوخاري شيلوه

59.    يوخاري پرچين

60.    يوخاري اوماسلان

61.    يوخاري وان

62.    يوخاري دميرچي

63.    يوخاري قيشلاق ايلخيچي


تاپدیران: موران موغان
[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 07:29 ] [ گونر زاهرالی ]
|    ........   

.: Weblog Themes By azarteraktor :.

وئبلاق حاققیندا

آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران