یازارلار

كساني كه حتي بحث حضور آقاي كريمي را به ميان كشيده اند و  موافق حضور اين چنين كساني

هستند كساني هستند كه  دوست دارند تيراختور هميشه در حاشيه باشد ، كساني كه همه چيز را با

ديد مادي و شهرت و منافع شخصي مي بينند و برايشان فرهنگ و زبان و تاريخ و مردم آذربايجان مهم

نيست. چگونه ممكن است ما با كسي وارد مذاكره شويم كه به خود اجازه داد به شعور و فرهنگ و ...

حداقل 30 ميليون تورك زبان كشورمان توهين كند و حتي بعدها نيز حاضر به عذر خواهي نشد.

آيا مي توان با خريد اين چنين بازيكناني شرف و فرهنگ و اصالتمان را بفروشيم؟.

اگر هم كسي به اشتباه خود اعتراف كند و پشيمان باشد بايد به صورت رسمي عذر خواهي كند و

غير اين صورت مردم با شرف تورك و هواداران و عاشقان واقعي تيراختور آذربايجان هرگز اجازه نخواهند

داد عده اي تصميماتي شخصي و تخريبي براي تيراختور آذربايجان بگيرند.

ما شديدترين هشدارها را به مديران فعلي و قبلي و مسئولان و اشخاص و... مي دهيم هر كس تصميم

و حركتي تخريبي و هدفمند بر عليه تيراختور آذربايجان و هواداران آن بگيرد و اجرا كند مطمئن باشد كه

بي جواب نخواهد ماند و از يادها فراموش نخواهد شد.

ما انگشت اتهام بر كسي نمي گذاريم اما واقعا از كساني كه توانايي و قدرت مديريت و مسئوليت پذيري

در تيم تيراختور آذربايجان را ندارند مي خواهيم احساسات و عشق اين هواداران را بازيچه خود قرار ندهند و

اگر هم تصميمي گرفته شود مسئوليت آن را نيز بپذيرد . مديريت بايد احساسات و خواسته هاي هواداران را

درك كند و تصميمات خود را در راستاي نيازها و اهداف هواداران و تيراختور آذربايجان قرار دهد:

به عنوان مثال بعضا خيلي از مسائل براي هواداران تيراختور آذربايجان بسيار مهمتر از برد و باخت تيم

مي باشد و بايد اين گونه مسائل براي مديران و مسئولان و بازيكنان قابل درك و فهم باشد.

اتفاقي كه در بازي الجئيش و تيراختور در 11/02/92 رخ داد واقعا مسئله اي تلخ براي هواداران تيراختور

بود و اين استاديوم خالي از هوادار كه مي توانستيم با وجود حذف شدن استاديوم را پر كنيم و نشان

دهيم كه هوادار تيراختور هستيم و نه تماشاگر و در دنيا بينظير هستيم اما آنچه رخ داد باعث شد هم نتيجه

هم هواداري را ببازيم و  ازطرفي تفرقه و حاشيه هاي بسياري در بين سايتهاي هواداري و  هواداران رخ داد و

و اتحادمان كم رنگتر بنظر رسيد و اين همان چيزي است كه بد خواهان تيراختور و آنتي تيراختورها و خيلي از

كسان با ديدن اين صحنه خوشحال شدند و به يكي از اهداف خود كه دور كردن هواداران از تيراختور اذربايجان

بود برسند و حالا بايد ديد  چه كسي و كساني عامل اين اتفاقات هستند و آيا قادر به پاسخ هستند ؟

مگر مي شود فريادهاي ياشاسين - آذربايجان ويا  آذربايجان وار اولسون - ايسته مه ين كور اولسون  را كه

همه باهم به يك صدا در استاديومهاي مختلف سر مي داديم فراموش كرده ايم !!؟؟

مديران قبلي زحمات زيادي در اين تيم كشيد اما فراموش كرده بود كه اهداف خود را با اهداف هواداران

تيراختور آذربايجان همسو كنند و به حاشيه كشاندن اين تيم و ضربه خوردن تيراختور و هواداران در واقع

ضربه خوردن آذربايجان و تورك هاي كشورمان مي باشد و اين مهمترين نكته است و اگر مديران فعلي از

گذشتگان تجربه نگيرند و تجربه اشتباه را دوباره تجربه كنند مطمئن باشيم كه آينده تيراختور به خطر خواهد

افتاد.حرف آخر ما اين است :

1- اهداف تيراختور آذربايجان در اصل بايد باعث سربلندي توركها و آذربايجانمان باشد

2-هر تصميمي كه خلاف فرهنگ و شرف و خواسته مردم اين آذربايجان باشد پذيرفته نيست هرچند

ممكن است باعث برد موقتي تيم شود

3-مديران ،بازيكنان ، مربي ،رسانه ها و هواداران و سايتها و..... بايد مسئول و پاسخگوي كارهاي خود

باشند

4-بومي سازي و عاشق سازي بازيكنان مربيان و مديران تيراختور آينده تيراختور را خواهد ساخت

5- بيشترين تخريبات و ضربه ها بر توركان در طول تاريخ از طرف خودي بوده است مواظب باشيم

آغاجي قورد اؤز ايچيندن يئير

6-از تجربه و گذشته ديگران در جهت سربلندي و پيشرفتمان استفاده كنيم

گونر مورانلي 9/3/92


تاپدیران: موران موغان
[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ 05:14 ] [ گونر زاهرالی ]
|    ........   

.: Weblog Themes By azarteraktor :.

وئبلاق حاققیندا

آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران
آذربایجان موغان موران